Cycle Center V.O.F.

Cycle Center, Vespa4rent en Groenfietsen.nl zijn handelsnamen van Cycle Centre V.O.F. Cycle Centre V.O.F. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14049259.

Inhoud
De informatie die door Cycle Center wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Cycle Center kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Cycle Center en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Cycle Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Cycle Center zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Cycle Center.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Cycle Center omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.


Cycle Center voert, ondersteund of/en werkt samen met de volgende initiatieven;